Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ประกาศ อบต.คลองวัว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กฎหมายและระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พระราชบัญญัติ หรือ พระราชกฤษฎีกา
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 (23 มี.ค. 2564)  
ข่าวประชาสัมพันธ์ การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตhttp://www.na... (26 พ.ย. 2563)  
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย ฯ (ฺBanner) (08 ต.ค. 2563)  
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (17 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์เรื่องการขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่... (17 ส.ค. 2563)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และช่องทางการตอบ... (01 มิ.ย. 2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง... (31 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ปี 2563 (02 ม.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว เรือง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกป... (18 ธ.ค. 2562)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (12 ก.ค. 2562)
สถานที่จัดกิจกรรมและออกกำลังกายในตำบลคลองวัว (20 พ.ค. 2562)
กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านและกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพ... (15 พ.ค. 2562)
ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2562 (02 ม.ค. 2562)
คำสั้งแต่งตั้งคณะทำงานและตรวจสอบสภาพอาคาร ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522... (25 ก.พ. 2561)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (29 มิ.ย. 2560)
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (29 พ.ค. 2559)
กืจกรรมการรณรงค์วิธีการคัดแยกขยะ ของ อบต.คลองวัว (29 พ.ค. 2559)
แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานและคณะกรรมการตรวจสอบปัญหาน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม... (23 ก.พ. 2559)
ประชาสัมพันธ์โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท ) (05 พ.ย. 2558)
คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก... (14 ก.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการ ท้องถิ่น ปลูกป่าเ... (04 ธ.ค. 2563)  

การซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายใ... (05 ต.ค. 2563)  

กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน ป... (11 ส.ค. 2563)  

กิจกรรม "โครงการปลูกต้นทอ... (24 ก.ค. 2563)

สวัสดีปีใหม่ 2563 ทำความด... (27 ธ.ค. 2562)

อบต.คลองวัว จัดกิจกรรมการ... (26 ก.ค. 2562)

กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามง... (03 มิ.ย. 2562)

กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิม... (15 พ.ค. 2562)

กิจกรรม Kick Off แผนรณรงค... (10 ม.ค. 2562)

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรา... (13 เม.ย. 2561)

โครงการกำจัดพผักตบชวาประจ... (30 ม.ค. 2561)

งานลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2... (06 พ.ย. 2560)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬ... (03 พ.ย. 2560)

อบต.คลองวัวจัดกิจกรรมการพ... (12 ส.ค. 2560)

อบต.คลองวัวจัดกิจกรรม "โค... (10 ส.ค. 2560)

กิจกรรมโครงการเข้าวัดทำบุ... (07 ส.ค. 2560)

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ... (06 ก.ค. 2560)

อบต.คลองวัวเข้าร่วมกิจกรร... (26 มิ.ย. 2560)

โครงการกิจกรรม ทำดีเพื่อพ... (23 มิ.ย. 2560)

อบต.คลองวัว จัดกิจกรรมโคร... (15 มิ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูยางแอสฟัสติกส์... (04 มี.ค. 2564)  
ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบ... (01 ต.ค. 2563)  
ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบ... (01 ก.ค. 2563)  
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (นานายแก้วต้น... (14 พ.ค. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (รางสามขา) ด้... (14 พ.ค. 2563)
ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบ... (01 เม.ย. 2563)
ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบ... (06 ม.ค. 2563)
ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบ... (01 ต.ค. 2562)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิค ติดตั้งดั๊ม พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธ... (02 ก.ย. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบ... (01 ก.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบ... (01 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผ... (29 ม.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง... (29 ม.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางคอ... (29 ม.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง... (28 ม.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรื้อพื้นค... (28 ม.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบ... (03 ม.ค. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
79/4 หมู่ 2 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3586-5317 โทรสาร : 0-3586-5317 อีเมล์ : admin@khlongwau.go.th


www.khlongwua.go.th