Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ประกาศ อบต.คลองวัว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กฎหมายและระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พระราชบัญญัติ หรือ พระราชกฤษฎีกา
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ต.ค. 2563 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต.คลองวัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
01 ก.ค. 2562 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต ของ อบต.คลองวัว 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)
01 ก.ค. 2562 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว แผนป้องกันการทุจริต ของ อบต.คลองวัว 3 ปี (2562 -2564)
30 ต.ค. 2561 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว การประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
30 ต.ค. 2561 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
10 ต.ค. 2560 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว แผนดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2561
09 ต.ค. 2560 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ )
09 ต.ค. 2560 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564)
10 ต.ค. 2559 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ. 2559 - 2561)
10 ต.ค. 2559 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 -2561) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
79/4 หมู่ 2 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3586-5317 โทรสาร : 0-3586-5317 อีเมล์ : admin@khlongwau.go.th


www.khlongwua.go.th