Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ประกาศ อบต.คลองวัว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กฎหมายและระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พระราชบัญญัติ หรือ พระราชกฤษฎีกา
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 มี.ค. 2564
ถึง
11 มี.ค. 2564
อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูยางแอสฟัสติกส์ รอบหนองกระทุ่มขวาง หมู่ที่่3 บ้านท่ามอญ
01 ต.ค. 2563
ถึง
01 ต.ค. 2563
อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
01 ก.ค. 2563
ถึง
01 ก.ค. 2563
อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
14 พ.ค. 2563
ถึง
19 พ.ค. 2563
อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (รางสามขา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
14 พ.ค. 2563
ถึง
19 พ.ค. 2563
อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (นานายแก้วต้นโพธิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
01 เม.ย. 2563
ถึง
01 เม.ย. 2563
อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
06 ม.ค. 2563
ถึง
06 ม.ค. 2563
อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
01 ต.ค. 2562
ถึง
01 ต.ค. 2562
อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
02 ก.ย. 2562
ถึง
02 ก.ย. 2562
อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิค ติดตั้งดั๊ม พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ก.ค. 2562
ถึง
01 ก.ค. 2563
อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
79/4 หมู่ 2 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3586-5317 โทรสาร : 0-3586-5317 อีเมล์ : admin@khlongwau.go.th


www.khlongwua.go.th