Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ประกาศ อบต.คลองวัว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กฎหมายและระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พระราชบัญญัติ หรือ พระราชกฤษฎีกา
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 มี.ค. 2564 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
26 พ.ย. 2563 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ข่าวประชาสัมพันธ์ การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตhttp://www.nacc.go.th/NACCPPFC?
08 ต.ค. 2563 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย ฯ (ฺBanner)
17 ส.ค. 2563 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ประชาสัมพันธ์เรื่องการขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
17 ส.ค. 2563 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
01 มิ.ย. 2563 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
31 ม.ค. 2563 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.คลองวัว
02 ม.ค. 2563 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ปี 2563
18 ธ.ค. 2562 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว เรือง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างอบต. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.ค. 2562 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
79/4 หมู่ 2 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3586-5317 โทรสาร : 0-3586-5317 อีเมล์ : admin@khlongwau.go.th


www.khlongwua.go.th