Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ประกาศ อบต.คลองวัว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กฎหมายและระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พระราชบัญญัติ หรือ พระราชกฤษฎีกา
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายละเอียด กลับทวี
ประธานสภา อบต.คลองวัว
Responsive image
Responsive image
นายจำเริญ คล้อยสุวรรณ์
รองประธานสภา
Responsive image
Responsive image
นางสมพิศ จันทวร
เลขานุการสภา
Responsive image
นายสมหวัง สอนไว
สมาชิก อบต.หมู่ 1
Responsive image
นายมนัส รักมาก
สมาชิก อบต.หมู่ 2
Responsive image
นายเลียบ เพ็ชรวิจิตร
สมาชิก อบต.หมู่ 2
Responsive image
นายละเอียด กลับทวี
สมาชิก อบต.หมู่ 3
Responsive image
นายสาวสุรินทร์ จันทร์ส่องแสง
สมาชิก อบต.หมู่ 3
Responsive image
ว่าที่ ร.ต.จตุรงค์ มีมั่งคั่ง
สมาชิก อบต.หมู่ 4
Responsive image
นางสาวโสภา อยู่เพ็ชร์
สมาชิก อบต.หมู่ 4
Responsive image
นายจำเริญ คล้อยสุวรรณ์
สมาชิก อบต.หมู่ 5
Responsive image
Responsive image
นางสำเนียง ศรีพยัคฆ์
สมาชิก อบต.หมู่ 5
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
79/4 หมู่ 2 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3586-5317 โทรสาร : 0-3586-5317 อีเมล์ : admin@khlongwau.go.th


www.khlongwua.go.th