Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ประกาศ อบต.คลองวัว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กฎหมายและระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พระราชบัญญัติ หรือ พระราชกฤษฎีกา
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
     ประชากรทั้งสิ้น 2,236 คน แยกเป็นชาย 1,095 คน หญิง 1,141 คน จำนวนครัวเรือน 762 หลัง มีความหนาแน่นเฉลี่ย 250.17 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยมีรายละเอียดจำนวนประชากรดังนี้
*หมายเหตุ* ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอเมืองอ่างทอง ณ เดือน พฤษภาคม 2553
หมู่ที่ ชาย หญิง รวม จำนวนหลังคาเรือน
1 274 258 532 185
2 244 244 488 180
3 224 267 491 165
4 171 175 346 111
5 182 197 379 121

การศึกษา 
     - โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง  
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     - วัด/สำนักสงฆ์ 1 แห่ง

สาธารณสุข
     - สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
     - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
79/4 หมู่ 2 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3586-5317 โทรสาร : 0-3586-5317 อีเมล์ : admin@khlongwau.go.th


www.khlongwua.go.th