Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ประกาศ อบต.คลองวัว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กฎหมายและระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พระราชบัญญัติ หรือ พระราชกฤษฎีกา
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอ่างทอง ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร
 
เนื้อที่
     ตำบลคลองวัว  มีพื้นที่ 5,456 ไร่ หรือประมาณ 8.73 ตารางกิโลเมตร


อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
ตำบลบ้านแห อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
ตำบลมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
ภูมิประเทศ
     ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม สภาพพื้นดินอุดมสมบูรณ์พื้นที่เหมาะ ในการทำการเกษตร

จำนวนหมู่บ้าน 
     จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่
     หมู่ 1 บ้านบางตาแผ่น
     หมู่ 2 บ้านบางต้นทอง
     หมู่ 3 บ้านท่ามอญ
     หมู่ 4 บ้านสวนมะม่วง
     หมู่ 5 บ้านคลองวัว
เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาลำดับที่ 3
เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาลำดับที่ 3
เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาลำดับที่ 2
เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาลำดับที่ 2
เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาลำดับที่ 3


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
79/4 หมู่ 2 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3586-5317 โทรสาร : 0-3586-5317 อีเมล์ : admin@khlongwau.go.th


www.khlongwua.go.th