Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ประกาศ อบต.คลองวัว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กฎหมายและระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พระราชบัญญัติ หรือ พระราชกฤษฎีกา
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

     ตำบลคลองวัวตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมพื้นที่ของหมู่บ้านเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำนา การเข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งจริงๆ ของตำบลคลองวัว จากคำบอกเล่าพอจะสันนิษฐานได้ว่า มีการอพยพเข้ามาของชาวบ้าน และได้ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวด้วยการเกษตร เพราะเป็นที่ราบลุ่ม ชาวบ้านได้เลี้ยงวัวควายในพื้นที่บริเวณนี้อยู่เกือบทุกครอบครัวเพื่อใช้วัวควายในการทำไร่ ไถนา เมื่อมีการตั้งหลักแหล่งทำกินอยู่เป็นเวลานาน จึงเกิดเป็นชุมชน และด้วยการที่ชาวบ้านได้นำวัว ควาย ออกทำไร่ไถนาอยู่เป็นประจำ จึงทำให้ทางเดินได้เกิดทรุดตัวเป็นร่องรางน้ำ เมื่อเวลาฝนตกน้ำก็จะท่วมขัง ดูเหมือนลำคลอง เมื่อทางราชการกฎหมายปกครอบท้องถิ่น ชาวบ้านได้นำลักษณะของทำเลที่ตั้งของพื้นที่ซึ่งมีร่องทางเดินของวัว ควายปรากฎอยู่ทั่วไปมาตั้งเป็นชื่อตำบล คือให้ใช้ชื่อตำบลว่า "คลองวัว" มาจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับการตั้งชื่อจากหน่วยงานทางราชการมาประมาณ 100 ปีเศษ หรือประมาณปี พ.ศ.2445 ซึ่งทางการได้จัดเขตพื้นที่ตำบลคลองวัวมี 5 หมู่บ้านคือ
     หมู่ที่ 1 บ้านบางตาแผ่น 
     หมู่ที่ 2 บ้านบางต้นทอง 
     หมู่ที่ 3 บ้านท่ามอญ
     หมู่ที่ 4 บ้านสวนมะม่วง
     หมู่ที่ 5 บ้านคลองวัว 

รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน
     หมู่ 1 นายสมบัติ แพร่หลาย
     หมู่ 2 นายรอชนก สุขไกรรัตน์
     หมู่ 3 นางสาวจินตนา  ชื่นกมล
     หมู่ 4 นายบัญญัติ เกตุงาม
     หมู่ 5 นายอนัน เกลี้ยงสะอาด กำนันตำบลคลองวัว


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
79/4 หมู่ 2 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3586-5317 โทรสาร : 0-3586-5317 อีเมล์ : admin@khlongwau.go.th


www.khlongwua.go.th